Yalıtımlı binalarda daire başına 2,4 bin TL tasarruf sağlanıyor

Kategori : YalıtımTarih : 17 Mart 2018


Yapılan ölçümler, binalarda ısı yalıtımı yapılmasının ve ısı ölçüm cihazı kullanılmasının aile ekonomisine katkısının büyük olduğunu gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk imzasıyla “Merkezi Isıtma Sistemlerinin Ve Isı O¨lc¸u¨m Ekipmanlarının Verimlilik Potansiyelleri” adlı kitapçık yayımlandı.Türkiye’deki her 100 dolardan 16’sının enerji ic¸in harcandığına dikkat çekilen kitapçıkta, Tu¨rkiye’de tu¨ketilen enerjinin yaklas¸ık yüzde 35’inin binalardan kaynaklı olduğu, bu kapsamda binalardaki enerji verimliligˆinin önemli olduğu vurgulandı.Binaların dıs¸ duvarları, c¸atı ve zeminlerinin yalıtılması, pencerelere enerji verimli ikili veya u¨c¸lu¨ yalıtım camı yapılması ve hava sızıntılarını o¨nlemek ic¸in pencere bandı kullanılmasıyla enerji tu¨ketiminin yüzde 40 oranında azaltılmasının mümkün olabileceği belirtildi.

127 BLOKLU TOPLU KONUTTA ISI ARAŞTIRMASI

Kitapçıkta, ısı o¨lc¸u¨m ekipmanları kullanılarak elde edilen enerji tasarrufu potansiyelinin belirlenmesi amacıyla Ankara’daki yalıtımlı bir toplu konutta, ısı o¨lc¸u¨m ve gider paylas¸ım ekipmanları kullanılmadan o¨nceki ve sistem kurulumu sonrasındaki dogˆalgaz tu¨ketim bedelleri dikkate alınarak Bakanlık tarafından yapılan degˆerlendirme c¸alıs¸masının sonuçlarına da yer verildi.Buna göre, Ankara’da bulunan ve 2012 yılı sonrası tu¨ketime bagˆlı ısı gider paylas¸ımı sistemini kullanmaya bas¸layan toplam alanı 337 bin 181 metrekare olan 127 blok ve 2 bin 823 bagˆımsız bo¨lu¨me sahip yalıtımlı binalarda 2012- 2017 yılları kıs¸ do¨nemi (Ocak-Mayıs), ısı o¨lc¸u¨m cihazı tesisi o¨ncesi ve sonrasındaki ısıtma enerji tu¨ketimleri kars¸ılas¸tırıldı.Isı o¨lc¸u¨m ekipmanları bulunmayan yapıda, 2012 yılında dogˆalgaz tu¨ketimi 3 milyon 66 bin 546 metreküp iken, sistemin is¸letmeye alındıgˆı 2013 yılından itibaren dogˆalgaz tu¨ketiminin ortalama yüzde 38 oranında du¨s¸tüğü, 2017’de 2 milyon 27 bin 787 metreküp seviyesine indigˆi go¨ru¨ldü.Araştırmada, ısı o¨lc¸u¨m ve gider paylas¸ım ekipmanları kullanan Ankara’daki yalıtımlı toplu konutta, 2012- 2017 yıllarını kapsayan 5 yılın Ocak-Mayıs ayları arasında, daire bas¸ına 2 bin 96 metreküp dogˆalgaz ile kars¸ılıgˆı 2 bin 411 lira 47 kuruş tasarruf edildiği gözlendi.Kitapçıkta, sera gazı emisyonunun da yaklas¸ık yüzde 40 oranında azaltıldıgˆı, ısıtma ic¸in ortalama yıllık metrekare bas¸ına 100 kilovat enerji tu¨ketiminin, ısı ve sıcaklıgˆın kontrol altına alınmasıyla yüzde 35 azaltılarak 52-68 kilovat seviyelerine indirildi, karbondioksit emisyonu ortalama yıllık metrekare bas¸ına 9 kilogram azaltılabildi.C¸evreye duyarlı binalar ic¸in enerjinin verimli tu¨ketilmesi gerektiğine dikkat çekilen kitapçıkta, vatandas¸lara ev satın alırken veya kiralarken, “Binanın yalıtımlı, pencerelerin ve dogˆramalarının enerji verimli, ısıtma ic¸in kullanılan kazan ve boruların yalıtımlı, binanın dıs¸ duvar ic¸ yu¨zeyinde bakteri, ku¨f, mantar gibi lekelerin olup olmadıgˆını, binanın ısıtma, sogˆutma giderleri ile Enerji Kimlik Belgesi”ni sorgulamaları tavsiyesinde bulunuldu.

kaynak:emlaktasondakika


Etiketler :
Paylaş      
     
     
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :